بر اساس شنیده ها و اشارات استاد اسدالله معطوفی سیدباقر کارهای ماورا الطبیعه زیاد انجام میداد. یک نمونه ماجرای افسانه ای روستای جهان نما می باشد که اگه منبع قدری پیدا کنم بازگو خواهم کرد.

شیخ بهایی بزرگ که به حق لقب لئوناردو داوینچی ایران رو یدک میکشه از ماجراهای سیدباقر آگاه میشه و میاد که ایشون رو ببینه...

نکته جالب ماجرا اینجاست که سیدباقر پس از ملاقات خصوصی با شیخ بهایی در حالی که از سلامتی کامل برخوردار است از شیخ تقاضا می کند که یک روز دیگر در گرگان باشد و پس از مرگ او را تغسیل و تدفین کند.

البته این ماجرا نیاز به منابع قویتری دارد که به کمک شما تاریخ دوستان نیازمندم!