و اما چرا سیدباقر خرابه!.......بر اساس شنیده ها سیدباقر شخصیت قابل احترامی بود و اکثر اهالی گرگان قدیم نیز به ایشان علاقه داشتند.

در همین راستا بعد از فوت ایشان، بر اساس رسوم قدیم و البته اسلامی که افراد بزرگ منش را امامزاده میدانستند و در محل دفنشان بقعه درست می کردند و قس علی هذا......که بعد ها سرچشمه خرافات می شدند، برای سیدباقر هم همین رسم در پیش گرفته می شود، اما.....

انسان های آزاده و فداکار در پیش خدای خود منزلت دارند و خدا به آنها کمک می کند. مردم عامی خیلی تلاش کردند که برای سیدباقر بقعه درست کنند و او را اشتباهی مقدس کنند، اما خدای یکتا نگذاشت این اتفاق بیفتد و هر بار پس از ساخت سازه امامزاده به دلایل نامعلومی سازه خراب می گشت....

این بود که مردم اسم قبرستان شرق دربنو را سیدباقر خرابه گذاشتند بدون آنکه بدانند چه عارف وارسته و روشنفکری در آنجا خفته است.

در ضمن قدیمی ترین کتیبه سنگی موجود در موزه گرگان متعلق به بانویی است که در قبرستان سیدباقر خرابه پس از حفاری به منظور کانال کشی پیدا شده است.