پس از دو هفته تحقیقات جامع به این نتیجه رسیدم که سیدباقر معروف جد من نیست، بلکه جد جد من است. البته شاید این بحث ها و مطالب مورد توجه عموم نباشد اما من وظیفه دارم تاریخ خودم را بازگو کنم. شاید آیندگان قدر بدانند.

اما چطور به این نتیجه رسیدم.......اولا شیخ بهایی که ادعا شده به دیدن سیدباقر معروف آمده سال 1035 ه.ش. مرحوم شده، یعنی 355 سال پیش که جد من حداکثر 150 سال پیش میزیسته!

دوما بر اساس اطلاعات یک منبع مطلع بر روی سنگ قبر خراب شده سیدباقر معروف در در بنو تاریخ 1061 ه.ق نبشته شده بوده!

در ضمن بر اساس اصل اطلاع رسانی آزاد یکی از موانع خراب شدن مقبره های سیدباقر به گفته پدربزرگم مشکلات و آزار و اذیت قاضی اعظمی (نماینده مردم گرگان در حکومت پیشین) می باشد. علت آن هم نزدیکی خانه ایشان با مقبره بوده. خانه تاریخی قاضی اعظمی کنار مسجد دربنو واقع است.