این عکس بر اساس تاریخ غیر رسمی به سال 1112 ه.ق. مربوط می باشد.

مختصات دقیق مقبره تاریخی سیدباقر که بر روی گوگل ارث فابل مشاهده می باشد به صورت زیر می باشد:
 36°50'28.87"N       54°25'32.17"E

سایت  آپلود عکس رایگان , فضای  رایگان برای آپلود عکس , آپلود عکس با لینک مستقیم , آپلود عکس رایگان