امروز داشتم  نشریه نماد (ارگان نظام مهندسی گرگان) رو میخوندم كه مطلب جالبی رو دیدم. مطلب مورد نظر یك پژوهش تاریخی در باب سیدباقرخرابه بود كه اطلاعات بسیار مفیدی داشت و البته دوست داشتم منابع مطلب رو ذكر میكردند.
لازم است تشكر كنم از سركار خانم محدثه میرحسینی (نگارنده متن) و همسر ایشان آقای محمود اخوان مهدوی كه تلاشهای ایشان به منظور حمایت از بافت تاریخی گرگان قابل تقدیر است.

سایت  آپلود عکس رایگان , فضای  رایگان برای آپلود عکس , آپلود عکس با لینک مستقیم , آپلود عکس رایگان